VIT Events

Het VIT organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten waaronder het VIT Event. Het Event is toegankelijk voor alle professionals in de mondzorg. De andere bijeenkomsten zijn besloten en alleen voor de kernparticipanten.

Een VIT Event bestaat uit een wetenschappelijk programma van één dag compleet verzorgd met lunch en diner. Daarnaast is het mogelijk voorafgaand en na het programma een overnachting te boeken inclusief ontbijt.

Tijdens het wetenschappelijk programma zijn er sprekers aanwezig die diverse actuele onderwerpen ter discussie stellen en worden er eventueel casussen besproken.
Bovendien is er de gelegenheid om tijdens het ‘open podium’ een casus voor te leggen aan de andere aanwezigen, zodat er een antwoord of oplossing kan worden gevonden voor een problematische praktijksituatie. U kunt uw casus insturen via het formulier.

Uiteraard worden er ook product innovaties besproken en een enquête gehouden onder de aanwezigen. Voor het bijwonen van het wetenschappelijke programma worden 6 KRT punten toegekend.

Het komende VIT Event 2018 vindt plaats op 21 september 2018. Schrijf nu in!

Deelnemen als spreker
Voor het VIT is het belangrijk dat professionals in de mondzorg de mogelijkheid krijgen een bepaald ontwerp bespreekbaar te maken. Heeft u een casus die u wenst voor te leggen of een wilt u de mening van een groep professionals weten? Bijvoorbeeld over een productontwikkeling, zorgverzekering, wetten en regelgeving. Neem dan contact op.