Het 'open podium'

Tijdens het wetenschappelijk programma is er tijd gereserveerd voor een ‘open podium’.
Het open podium biedt gelegenheid een casus te bespreken of een probleem voor te leggen aan een groep zeer ervaren deskundigen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid, dat u samen met de aanwezigen, tot een oplossing komt.

U krijgt de mogelijkheid aan de aanwezigen interessante casus voor te leggen met gevolg dat er een boeiende discussie wordt gestart.

 

Insturen casus

Via het formulier kunt u tijdens het ‘open podium’ van VIT Event een casus bespreekbaar maken, een probleem voorleggen of zich aanmelden als spreker tijdens het VIT Event.

Indien u wilt spreken tijdens een VIT Event is het belangrijk dat uw onderwerp aansluit bij één van de thema’s tijdens het wetenschappelijke programma.

In beide gevallen nemen wij contact met u op om alles met u door te nemen. Tevens zal het bestuur beslissen of uw onderwerp past bij het wetenschappelijke programma.

Casus insturen

  • Vermeldt hieronder het thema waarover u wilt spreken. Er wordt contact met u opgenomen. Onderaan dit formulier treft u de mogelijkheid een bestand in te sturen. Thema:
  • Accepted file types: pdf.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.