Valued Implantology Team

De Advies Raad van Dyna Dental Engineering B.V. (ARD) heeft een aantal jaar geleden besloten een stichting op te richten met als doel kennis en ervaring op tandheelkundig en implantologie gebied te kunnen delen.
De stichting heet VIT en staat voor Valued Implantology Team. Er wordt veel waarde gehecht aan kennis en expertise, hiervoor zijn er door de ARD kaakchirurgen, tandarts-implantologen en tandartsen gevraagd kernparticipant te worden.

Het VIT kent tegenwoordig kernparticipanten en participanten. Kernparticipanten worden gezien, zoals in het Engels wordt omschreven, als Key Opinion Leaders (KOL). Een KOL wordt regelmatig bezochten door hun collega’s voor advies. Spreken regelmatig op regionale, nationale of internationale conferenties.
Deze heeft de afgelopen twee jaar publicaties in vaktijdschriften gedaan of is voornemens dit doen. Een KOL beschouwt zichzelf als early adopter van nieuwe behandelingen of procedures. Ze geven input en helpen bij het vaststellen van protocollen voor de patiëntenzorg. Uiteraard zijn zij lid van de vakverenigingen.

Klanten van Dyna kunnen zich als participant bij de stichting aansluiten.
Het doel is dat men zich als participant verbonden voelt en kennis kan uitwisselen, maar voornamelijk ook kennis kan verkrijgen van de kernparticipanten van het VIT.

De VIT kernparticipanten komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar en worden ideeën, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tandheelkunde en implantologie besproken. Tevens worden tijdens de bijeenkomsten nieuwe productideeën, die onder andere worden geïnitieerd door de Research & Development afdeling van Dyna Dental Engineering B.V., voorgesteld. Het VIT is een innovatie- en kennisplatform op zowel nationaal als internationaal niveau.

KERNPARTICIPANT

Voorwaarden tot benoeming als kernparticipant:

 • onderschrijft de doelstellingen van de Stichting VIT
 • onderschrijft de GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen)
 • onderschrijft de gedragscode van de NVOI
 • heeft ervaring met Dyna Helix implantaten
 • is gewaardeerde collega in zijn regio
 • geeft voordrachten en/of lezingen of wil dit gaan doen
 • vindt zichzelf een “early adopter” van nieuwe behandelingen en/of procedures
 • bereid zijn producten klinisch te evalueren
 • werkt mee aan het verzamelen van gegevens voor gezamenlijke publicaties
 • komt twee maal per jaar samen voor overleg
 • moet goed met de andere kernparticipanten kunnen omgaan

PARTICIPANT

Voorwaarden participant:

 • onderschrijft de doelstellingen van de Stichting VIT
 • onderschrijft de GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen)
 • onderschrijft de gedragscode van de NVOI
 • heeft ervaring met Dyna Helix implantaten
 • is gewaardeerde collega in zijn regio
 • vindt zichzelf een “early adopter” van nieuwe behandelingen en/of procedures
 • bereid zijn producten klinisch te evalueren
 • werkt mee aan het verzamelen van gegevens voor gezamenlijke publicaties
 • moet goed met de kernparticipanten kunnen omgaan

Aspirant

Voorwaarden aspirant:

 • onderschrijft de doelstellingen van de Stichting VIT
 • onderschrijft de GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen)
 • onderschrijft de gedragscode van de NVOI
 • studeert of is bijna afgestudeerd in de tandheelkunde
 • heeft de intentie participant te worden
 • is enthousiast over nieuwe behandelingen en/of procedures
 • bereid producten klinisch te evalueren
 • werkt mee aan het verzamelen van gegevens voor gezamenlijke publicaties
 • moet goed met de (kern)participanten kunnen omgaan

Het bestuur van de stichting VIT

Dodger Hendriks

Dodger Hendriks

Voorzitter

Dodger is tandarts-implantoloog en heeft zich, na zijn studie tandheelkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1981), in zijn praktijk in Maastricht verder gespecialiseerd.

Dodger Hendriks

Voorzitter
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Secretaris

Paul is afgestudeerd in 1987. Tandarts-directeur Dental Clinics Huizen

Paul van den Bosch

Secretaris
Guido Houg

Guido Houg

Penningmeester

Sinds 1984 oprichter en eigenaar van Dyna Dental Engineering B.V.

Guido Houg

Penningmeester